Quảng Nam đề nghị thay đổi mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2023 - 2025

HÀ SẤU |

(QNO) - Ngày 20/9, UBND tỉnh có công văn đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét cho thay đổi mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2023 - 2025.

Một góc làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước) nhìn từ trên cao. Ảnh: H.S
Một góc làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước) nhìn từ trên cao. Ảnh: H.S 

Cụ thể, UBND tỉnh đề xuất Bộ NN&PTNT xem xét cho thay đổi dự án "Xây dựng mô hình sản phẩm OCOP từ đảng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang" sang dự án "Xây dựng mô hình phát triển sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng làng cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam".

Lý do là bởi UBND huyện Tây Giang báo cáo gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng dự án, triển khai thực hiện như: chưa có quỹ đất bố trí xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP, dự án mới phát sinh trong năm 2023 nên chưa có trong danh mục đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và năm 2023, khó khăn trong lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực thực hiện... từ đó khó đảm bảo theo mục tiêu của Bộ NN&PTNT.

Trong khi đó, làng cổ Lộc Yên hiện là di tích cấp quốc gia, đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, đã đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Khi xây dựng mô hình sẽ hướng đến công nhận sản phẩm OCOP 4-5 sao, là mô hình điểm về OCOP, cộng đồng được hưởng lợi, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia. Thời gian thực hiện đề xuất là từ năm 2023 - 2025.

Thực hiện công văn của Bộ NN&PTNT về việc đề xuất xây dựng mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP vào tháng 4/2023, UBND tỉnh đã xin đăng ký 2 mô hình trên và sau đó Bộ NN&PTNT đã chọn mô hình "Xây dựng mô hình sản phẩm OCOP từ đảng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang".

TAGS