Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP

VĂN PHIN |

(QNO) - Đoàn công tác liên ngành của tỉnh vừa kiểm tra, hướng dẫn các chủ thể tại huyện Núi Thành nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023.

Sản phẩm OCOP của Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
Một số sản phẩm OCOP của Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại HTX Nông nghiệp - dược liệu Tam Anh Nam và hộ kinh doanh tinh dầu Út Anh (xã Tam Anh Nam). Đồng thời làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành, phòng ban liên quan và chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2023, gồm HTX Nông nghiệp - dược liệu Tam Anh Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng - thương mại phát triển Lê Huỳnh (xã Tam Tiến) cùng 3 hộ kinh doanh.

Sau khi xem xét sản phẩm và hồ sơ, giấy tờ liên quan, đoàn công tác đã tư vấn, hướng dẫn các chủ thể trong việc nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm. Năm 2023, Núi Thành có 6 sản phẩm OCOP tham gia đánh giá phân hạng cấp tỉnh.

TAGS