Núi Thành hỗ trợ 530 triệu đồng xây dựng sản phẩm OCOP

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành cho biết, đến nay đã chi 530 triệu đồng hỗ trợ các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP dự thi cấp tỉnh năm 2021 và tổ chức điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP. 

Trong đó, đối với các sản phẩm dự thi cấp tỉnh, Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Hải (xã Tam Quang) được hỗ trợ 222 triệu đồng với sản phẩm “Bột nấm mộc nhĩ Hoàng Hải”; Hợp tác xã Nông - thủy sản Trung Hải (xã Tam Hải) 114 triệu đồng với sản phẩm “Cá đét sấy giòn cô Kiệu”; Công ty TNHH TM&TH Tâm Lộc (xã Tam Giang) 94 triệu đồng với sản phẩm “Mực tẩm ướp gia vị Tâm Lộc”.

Riêng Hợp tác xã Tổng hợp Thuận An được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng, nâng cấp điểm bán hàng, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của huyện Núi Thành tại xã Tam Giang.

Với kinh phí hỗ trợ, các chủ thể dùng để đầu tư xây dựng thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm, tem điện tử; mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; xây dựng “Câu chuyện sản phẩm”, hồ sơ chứng nhận an toàn thực phẩm, đăng ký mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng website sản phẩm; lập hồ sơ dự thi phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

TAGS