Núi Thành hỗ trợ 800 triệu đồng xây dựng sản phẩm OCOP

VĂN PHIN |

Đến nay, UBND huyện Núi Thành đã ban hành các quyết định hỗ trợ 800 triệu đồng để xây dựng 6 sản phẩm OCOP năm 2023. 

Trong đó, đối với kinh phí 600 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh được huyện Núi Thành hỗ trợ cho chủ thể sản phẩm OCOP tham gia triển lãm, trưng bày, hội chợ 50 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng phát triển sản phẩm 520 triệu đồng và kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo OCOP huyện 30 triệu đồng.

Đối với kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp trung ương, UBND huyện Núi Thành hỗ trợ cho các chủ thể sản phẩm OCOP để thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm, tem điện tử, mua sắm hộp, bao bì sản phẩm là 150 triệu đồng; hỗ trợ cho các chủ thể xây dựng điểm bán hàng OCOP 50 triệu đồng.

Được biết, qua xem xét, lựa chọn, năm 2023, huyện Núi Thành có 6 sản phẩm được tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, gồm: “Đông Trùng Hạ Thảo sấy thăng hoa” của Hợp tác xã Nông nghiệp - dược liệu Tam Anh Nam, “Tổ yến sấy khô” và “Nước yến đóng hủ” (thi nâng hạng sao) của Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng - thương mại phát triển Lê Huỳnh (xã Tam Tiến), “Tinh dầu tràm Út Anh” của hộ kinh doanh tinh dầu Út Anh (xã Tam Anh Nam), “Nước mắm Cô Chung” của hộ kinh doanh Trần Thị Chung (xã Tam Hải), “Chả gà đồi Tam Thạnh” của hộ kinh doanh Võ Hồng Tri (xã Tam Thạnh).

TAGS