Núi Thành hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng xây dựng 13 sản phẩm OCOP

VĂN PHIN |

Chiều 8.4, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

Thời gian qua, huyện Núi Thành hỗ trợ tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng xây dựng được 13 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh quyết định công nhận hạng 3 sao. Giai đoạn 2021 - 2025, địa phương đặt kế hoạch củng cố, nâng cấp 13 sản phẩm hạng 3 sao; phấn đấu phát triển ít nhất 12 sản phẩm OCOP, tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế biến sâu để gia tăng giá trị theo chuỗi các sản phẩm chủ lực cấp huyện và các sản phẩm thế mạnh khác; phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Núi Thành có ít nhất 25 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên, trong đó có 21 sản phẩm 3 sao, 3 sản phẩm 4 sao, 3 sản phẩm OCOP tham gia xuất khẩu.

Đến năm 2025, phấn đấu nâng doanh số bán hàng OCOP trên địa bàn huyện lên 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau bán hàng đạt 5,5 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần năm 2020; đồng thời thành lập mới 8 hợp tác xã, 2 doanh nghiệp tham gia OCOP, xây dựng 1 trung tâm cấp huyện và 3 điểm quảng bá, bán hàng OCOP.

TAGS