Tin vắn

TR.NHAN |

(QNO) - Liên đoàn Lao động huyện Đại Lộc vừa tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhất Hưng Đại Đồng (xã Đại Nghĩa) với 155 đoàn viên, chỉ định Ban Chấp hành công đoàn lâm thời gồm 5 người. Công ty Nhất Hưng Đại Đồng thành lập năm 2017, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất gỗ ép.

(QNO) - Liên đoàn Lao động huyện Đại Lộc vừa tổ chức đại hội thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhất Hưng Đại Đồng (xã Đại Nghĩa) với 155 đoàn viên, chỉ định Ban Chấp hành công đoàn lâm thời gồm 5 người. Công ty Nhất Hưng Đại Đồng thành lập năm 2017, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất gỗ ép.