Triển khai khảo sát phục vụ xây dựng khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam

PHƯƠNG THUẬN 15/10/2022 14:47

(QNO) - Ngày 14.10, Sở Thông tin- Truyền thông ban hành kế hoạch khảo sát phục vụ triển khai xây dựng khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh tổ chức Hội thảo về xây dựng khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam.
UBND tỉnh tổ chức hội thảo về xây dựng khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, việc khảo sát sẽ tiến hành đánh giá cụ thể hạ tầng, mạng tại các cơ quan, đơn vị để phục vụ triển khai hệ thống mạng WAN, hệ thống giám sát an toàn thông tin, ban hành khung Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam.

Đánh giá thực chất, hiện trạng dữ liệu, quy trình nghiệp vụ phục vụ để xây dựng các ứng dụng IOC (cấp tỉnh, huyện), LRIS, Smart Quảng Nam phù hợp.

Đánh giá thực chất cơ sở dữ liệu chuyên ngành hiện có của các cơ quan, đơn vị, địa phương, quy trình nghiệp vụ để phục vụ xây dựng các ứng dụng eGov, kho dữ liệu tập trung toàn tỉnh, nền tảng chính quyền số.

Tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để tham mưu UBND triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp, đúng trọng tâm trọng điểm

Thông qua đợt khảo sát hiện trạng, nhu cầu để có cơ sở xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo; triển khai hệ thống mạng WAN từ tỉnh đến cấp xã cũng như hoàn thiện ứng dụng Smart Quảng Nam, eGov Quảng Nam theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời hoàn thiện, ban hành khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam, có cơ sở lập kế hoạch triển khai đảm bảo tính khả thi và thống nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Triển khai khảo sát phục vụ xây dựng khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO