Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên

N.ĐOAN |

Ngày 24/8, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh cho biết, sau 6 tháng phát động hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã nhận được 112 bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, bài đăng tạp chí có 59 tác phẩm, báo in có 39 tác phẩm và nhiều tác phẩm của các loại hình báo chí khác như báo điện tử, báo hình, phát thanh, truyền hình, tạp chí điện tử, video clip. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xét chọn 34 tác phẩm gửi tham gia dự thi cấp Trung ương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá, nhờ tập trung chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền và phát động hưởng ứng, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, nhất là trong đội ngũ Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi có sự nghiên cứu, đầu tư hơn so với cuộc thi năm 2021 và 2022. Một số tác phẩm phản ánh sát về thực tế và đề xuất một số giải pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tác phẩm chuẩn bị công phu, có giá trị thực tiễn tốt, đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia tại các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học cấp quốc gia, bộ ngành tổ chức. Hoặc được chuyển tải trong các chương trình giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện...

“Đây cũng sẽ là nguồn tài liệu có giá trị, tính lý luận và thực tiễn cao để Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo, chuyển tải tuyên truyền, đăng tải, phát huy tác dụng trên chuyên mục của Báo Quảng Nam và định hướng cho báo chí, truyền thông, mạng xã hội để góp phần làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ.