Đại Lộc giám sát chuyên đề đối với 169 tổ chức đảng và 153 đảng viên

N.DUY - T.NHAN |

(QNO) - Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tại Đại Lộc đã chủ động nghiên cứu, bám sát tình hình thực tiễn, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả và triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra 181 tổ chức đảng và 189 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 19 tổ chức đảng và 26 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát 191 tổ chức đảng và 176 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát đối với 25 tổ chức đảng và 30 đảng viên. Qua đó, phát hiện và chuyển UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên.

Ngoài ra, UBKT Huyện ủy còn tiến hành giám sát chuyên đề đối với 169 tổ chức đảng và 153 đảng viên; phân công cán bộ thường xuyên theo dõi địa bàn, tham mưu các cuộc họp của tổ chức đảng cấp dưới. Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh những biểu hiện có thể xảy ra khuyết điểm, sai phạm; đồng thời phát hiện những vấn đề có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, kết luận kịp thời.

Đến nay, UBKT Huyện ủy đã cử 3 cán bộ tham gia học tập lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát do cấp trên tổ chức; phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 5 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho 589 cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc tặng giấy khen 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TAGS