Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 1/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo trực tuyến toàn quốc phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba - năm 2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cùng cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giảng viên Trường Chính trị tỉnh dự họp báo tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cùng cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giảng viên Trường Chính trị tỉnh dự họp báo tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Mục đích cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát hiện, đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh - truyền hình và mạng xã hội, hình thành nhiều sản phẩm phong phú có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp việc bảo vệ, tuyên truyền lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung vào các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XIII.

Phát biểu chủ trì buổi họp báo, GS-TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh: Cuộc thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; việc triển khai thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, trước hết là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong tình hình mới.

Chủ đề cuộc thi lần này không phải là viết chính luận mà là cuộc thi chính luận để mở rộng đối tượng tham gia. Tính chất khác biệt so với các cuộc thi khác là yêu cầu bài viết mới, có nghĩa chưa từng được đăng tải. Khi gửi về Ban tổ chức cuộc thi, có dấu xác nhận thì Ban tổ chức phối hợp với tác giả, các cơ quan chủ trì cuộc thi để công bố. Sự đánh giá của dư luận cũng là một kênh để đánh giá chất lượng bài báo trước khi đưa vào chấm giải.

Cuộc thi lần này có ý nghĩa quan trọng hơn khi được tổ chức trong năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến hành sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ-TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, trong kế hoạch, Ban tổ chức cuộc thi Trung ương đề nghị các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh ủy, ban chỉ đạo 35 các tỉnh phải vào cuộc thật sự.

Kinh nghiệm thực tiễn từ hai cuộc thi trước cho thấy, nơi nào ban thường vụ tỉnh ủy, ban tuyên giáo tỉnh ủy, ban chỉ đạo 35 tỉnh quan tâm thì kết quả cuộc thi rất tốt. Đặc biệt, nhiều địa phương đã tổ chức ban chỉ đạo cuộc thi tại phương, tiến hành tổng kết trao giải, đánh giá, rà soát, lựa chọn những tác phẩm chất lượng gửi Ban tổ chức cuộc thi Trung ương.

Quang cảnh họp báo tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh họp báo tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, tham gia cuộc thi lần thứ hai - năm 2022, Quảng Nam có 120 tác phẩm dự thi của cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, góp phần tạo điểm nhấn trong hoạt động Ban Chỉ đạo 35 tỉnh.

Qua đó, nâng cao nhận thức và tăng cường sức đề kháng trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch; khẳng định thành quả lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trước các vấn đề thực tiễn của tỉnh, nhất là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

“Trong bối cảnh của tỉnh hiện nay, nhất là góp phần định hướng tư tưởng, dư luận, báo chí… trước một số vấn đề có diễn biến phức tạp đã, đang diễn ra trên địa bàn tỉnh và cả nước, hơn bao giờ hết cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Sau buổi phát động này, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh sẽ có văn bản cụ thể hóa triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan chia sẻ.

TAGS