Phát triển đảng viên ở Duy Xuyên: Chuyển biến từ ngành giáo dục và y tế

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH |

Thời gian qua, Huyện ủy Duy Xuyên tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú trong các cơ sở giáo dục, y tế, học sinh THPT vào Đảng.

Trường THPT Lê Hồng Phong (Duy Xuyên) kết nạp học sinh là quần chúng ưu tú vào Đảng. Ảnh: T.P
Trường THPT Lê Hồng Phong (Duy Xuyên) kết nạp học sinh là quần chúng ưu tú vào Đảng. Ảnh: T.P

Chú trọng bồi dưỡng

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Duy Xuyên, thời gian qua công tác phát triển đảng viên trong các cơ sở giáo dục và y tế trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Việt - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Duy Xuyên cho hay: “Từ năm 2020 đến nay, các trường học trên địa bàn huyện cử 105 quần chúng ưu tú là giáo viên, nhân viên tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, qua đó chuẩn y kết nạp 82 đảng viên.

Đối với Đảng ủy Trung tâm Y tế Duy Xuyên, trong 3 năm qua đã cử 19 viên chức, người lao động đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, qua đó kết nạp 12 đảng viên.

Ngoài ra, đảng ủy các xã, thị trấn kết nạp 3 đảng viên, gồm 2 đảng viên được kết nạp tại chi bộ trạm y tế, 1 đảng viên kết nạp tại chi bộ thôn. Nhìn chung, chất lượng đảng viên mới kết nạp đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng”.

Theo ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở các tổ chức đảng trong ngành giáo dục, y tế và học sinh THPT thời gian qua luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, duy trì khá tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, giao ban, hội ý theo quy định.

Nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước có chuyển biến và nâng cao chất lượng so với trước. Các cấp ủy cơ sở tập trung củng cố, phân công nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng ở những cơ quan, đơn vị.

Xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế và đề ra giải pháp phù hợp thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng...

Nhận diện khó khăn

Ông Nguyễn Hữu Sáu - Trưởng phòng GD-ĐT Duy Xuyên cho rằng, việc tạo nguồn phát triển đảng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn được ngành quan tâm và tạo ra bước chuyển biến khá rõ nét.

Nhiều chi bộ trường học thể hiện tốt vai trò hạt nhân trong công tác lãnh đạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, vẫn có một số cán bộ, giáo viên lớn tuổi, nhân viên hợp đồng chưa có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cạnh đó, một số chi bộ có xu hướng “để dành” nguồn phát triển đảng viên cho những năm tiếp theo; chưa chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên chịu trách nhiệm giúp đỡ quần chúng.

Theo ông Trần Văn Nam - Trưởng phòng Kế hoạch & nghiệp vụ Trung tâm Y tế Duy Xuyên, thời gian qua một số cán bộ, nhân viên y tế chỉ chuyên tâm công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, qua rà soát, có 64 quần chúng đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện không thể đưa vào diện tạo nguồn phát triển đảng, chủ yếu là lớn tuổi và vướng lý lịch. Trong khi đó, một số viên chức mới trúng tuyển còn quá trẻ, cần có thời gian rèn luyện.

Mới đây, tại hội nghị chuyên đề phát triển đảng viên đối với đội ngũ viên chức, người lao động trong các trường học, cơ sở y tế và học sinh THPT do Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Đảng, nhất là trong trường học và cơ sở y tế ở một số nơi còn hạn chế, chưa tạo được động lực phấn đấu cho quần chúng. Một số ít giáo viên, nhân viên y tế chưa xác định động cơ, thái độ và nguyện vọng phấn đấu vào Đảng.

Đáng chú ý, tại không ít chi bộ, đảng viên còn quá cầu toàn, tinh thần phê bình đôi khi quá khắt khe, tạo tâm lý e ngại cho nhiều người. Ngoài ra, một số cấp ủy đảng ở cơ sở hoạt động kiêm nhiệm nên công tác đảng thiếu chuyên sâu, chưa chú trọng phát triển đảng viên.

Công tác rà soát, nắm danh sách, đánh giá chất lượng nguồn phát triển Đảng chưa được thực hiện bài bản, chặt chẽ. Mặt khác, việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mỗi năm tổ chức một lần nên chưa tạo điều kiện để quần chúng có điều kiện sắp xếp đi học…

Nâng chất lượng tạo nguồn

Thầy giáo Hà Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền cho rằng, các cấp ủy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ giáo viên, học sinh ở các trường học.

Chú trọng công tác kiểm tra các chi bộ, đảng viên trong trường học, qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ, giáo viên để xem xét, lựa chọn những quần chúng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị tốt giới thiệu với chi bộ theo dõi, giúp đỡ, tạo nguồn cho việc kết nạp đảng viên mới.

Ông Trịnh Công Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Phước đề xuất: “Các tổ chức đảng cần chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tạo nguồn. Hằng năm, lấy kết quả công tác phát triển đảng viên ở cơ sở làm căn cứ tính điểm thi đua khen thưởng cuối năm”.

Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên Nguyễn Công Dũng cho biết, để công tác kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng và đạt chỉ tiêu được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong xây dựng Đảng. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp ủy, các tổ chức đảng trong trường học, cơ sở y tế.

Chú trọng rà soát, đáng giá đội ngũ viên chức, người lao động chưa là đảng viên. Phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách chỉ đạo, đôn đốc đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác phát triển đảng viên.

Ông Dũng đề nghị Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí linh hoạt các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, không nhất thiết mỗi năm một lớp.

“Phải phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong đơn vị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và làm gương cho quần chúng noi theo. Đồng thời tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên và tổ chức chính trị - xã hội khác để tạo nguồn đảng viên chất lượng. Qua đó, góp phần tăng thêm sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển” - ông Dũng nói.

TAGS