Thanh Hóa và Quảng Nam trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

N.ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 24/8, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa có cuộc làm việc, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại Quảng Nam. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc làm việc với đoàn.

Quang cảnh cuộc làm việc sáng nay 24/8. Ảnh: N.Đ
Quang cảnh cuộc làm việc sáng nay 24/8. Ảnh: N.Đ

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam khẳng định: công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị vô cùng hệ trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, có ý nghĩa sống còn của Đảng ta, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Đây là nhiệm vụ khó, mới, phức tạp… mà Quảng Nam đã, đang và sẽ xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan tin tưởng, cuộc làm việc lần này là dịp để hai địa phương học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35. Từ đó, cùng vận dụng và triển khai hiệu quả ở địa phương trong thời gian đến.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng quà lưu niệm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Theo đề nghị của ông Phạm Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã trao đổi, chia sẻ thông tin, cách làm hay trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là kinh nghiệm hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; mối quan hệ giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; hoạt động của nhóm chuyên gia, cộng tác viên và sự phối hợp, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện...

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, ngay sau khi ra đời, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cấp huyện đảm bảo cơ cấu thành phần, số lượng. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã thiết lập kênh thông tin giữa cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh với các cơ quan thành viên nhằm trao đổi, phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Để khai thác ưu thế của mạng xã hội, phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã biên soạn nội dung chuyên đề “Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Cùng với đó, tham mưu chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh triển khai đến các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng xã hội phục vụ cho công tác tuyên truyền, cũng như hoạt động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

TAGS