Hơn 8,6 tỷ đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin quản lý trạm y tế xã

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 với tổng dự toán kinh phí hơn 8,6 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí thuê dịch vụ trong 36 tháng (từ 1/1/2023 - 31/12/2025) hơn 8,35 tỷ đồng; chi phí kết nối, chia sẽ dữ liệu với LGSP tỉnh và chi phí tích hợp hệ thống SSO vào danh mục dùng chung của tỉnh hơn 274 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì thuê dịch vụ. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế gồm 239 phòng khám, trạm y tế xã, 18 trung tâm y tế cấp huyện, các đơn vị đầu mối tuyến tỉnh về công tác y tế dự phòng, dân số và Văn phòng Sở Y tế là đơn vị sử dụng dịch vụ.

Về quy mô, hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn đáp ứng các nghiệp vụ về công tác quản lý theo và các yêu cầu quản lý tuyến y tế cơ sở của Sở Y tế; xây dựng hệ thống dịch vụ API kết nối, cung cấp dữ liệu, nhận dữ liệu, chia sẻ dữ liệu cho phần mềm qua hệ thống LGSP; cấu hình, cài đặt danh mục dùng chung, SSO (đăng nhập một lần là email công vụ) của tỉnh tích hợp vào phần mềm.

Mục tiêu của kế hoạch đáp ứng các nghiệp vụ về công tác quản lý toàn diện chức năng, nhiệm vụ y tế xã; đáp ứng kết nối dữ liệu y tế vào Hệ thống IOC tỉnh Quảng Nam, Smart Quảng Nam, hệ thống LRIS; kết nối phần mềm thống kê, báo cáo y tế theo quy định của Bộ Y tế; kết nối ứng dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân trên Smartphone.

TAGS