nhóm tháp

2020 - năm của những dự án quốc tế bảo tồn Mỹ Sơn

VĨNH LỘC |

(QNO) - Thúc đẩy hợp tác quốc tế để bảo tồn, trùng tu khu di tích Mỹ Sơn sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2020, nhằm từng bước cứu vãn, hồi sinh những đền tháp trong một tương lai không xa.