Tổng cục Thuế

Triển khai thực hiện nghị quyết xử lý nợ thuế

VĂN DŨNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

Hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

VĂN DŨNG |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh (gọi tắt là người nộp thuế - NNT) bị thiệt hại nặng nề, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn. Để góp phần hỗ trợ NNT vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo cơ quan thuế 63 tỉnh thành triển khai thực hiện việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho NNT bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra.