Công nghiệp

Bàn giao, vận hành Hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Tam Hiệp

T.T.THƯ 13/06/2024 09:44

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Núi Thành phối hợp tham gia vận hành, chạy thử, bàn giao, tiếp nhận quản lý, vận hành Hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Tam Hiệp.

img_7612.jpeg
Nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Tam Hiệp đang chạy thử. Ảnh: T.C

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành khẩn trương chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các cơ quan, đơn vị liên quan vận hành, chạy thử, tiếp cận thông tin về công trình, nắm bắt quy trình vận hành, bảo trì các hạng mục, thiết bị công trình Hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Tam Hiệp thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành trong tháng 6/2024. Từ đó tiến đến tiếp nhận, tổ chức lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành chính thức sau bàn giao (dự kiến cuối tháng 6/2024) theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách huyện hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí để đảm bảo tổ chức quản lý, vận hành công trình theo đúng quy định.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thi công, các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ UBND huyện Núi Thành trong quá trình chạy thử, hướng dẫn quy trình bảo hành, bảo trì cho đơn vị tiếp nhận công trình.
Trường hợp cần thiết, đề nghị đơn vị thi công tiếp tục tổ chức quản lý, vận hành, hướng dẫn cho UBND huyện Núi Thành, đơn vị tiếp nhận trong thời gian chưa đảm bảo năng lực tiếp nhận, vận hành.
UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Núi Thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trong quá trình bàn giao, tiếp nhận công trình và tổ chức quản lý, vận hành theo đúng quy định.
Rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan đảm bảo công tác tiếp nhận, quản lý, vận hành công trình được an toàn, liên tục, phát huy hiệu quả đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bàn giao, vận hành Hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải khu đô thị Tam Hiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO