Phê duyệt 428 thủ tục hành chính cấp huyện, xã cắt giảm 10% thời gian giải quyết

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 10.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2711 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện, cấp xã thực hiện cắt giảm 10% thời gian giải quyết.

Theo quyết định, có 224 TTHC cấp huyện và 204 TTHC cấp xã cắt giảm 10% thời gian giải quyết. Cụ thể: UBND huyện Duy Xuyên có 14 TTHC cấp huyện; UBND huyện Bắc Trà My có 20 TTHC cấp huyện và 54 TTHC cấp xã; UBND huyện Thăng Bình có 7 TTHC cấp huyện và 6 TTHC cấp xã.

UBND huyện Quế Sơn có 10 TTHC cấp huyện; UBND TP.Tam Kỳ có 5 TTHC cấp huyện và 61 TTHC cấp xã; UBND huyện Hiệp Đức có 26 TTHC cấp huyện; UBND huyện Phước Sơn có 1 TTHC cấp huyện và 8 TTHC cấp xã; UBND TP.Hội An có 33 TTHC cấp huyện và 22 TTHC cấp xã.

UBND huyện Núi Thành có 12 TTHC cấp xã; UBND huyện Đông Giang có 3 TTHC cấp huyện; UBND huyện Đại Lộc có 20 TTHC cấp huyện và 27 TTHC cấp xã; UBND huyện Nông Sơn có 32 TTHC cấp huyện; UBND huyện Phú Ninh có 53 TTHC cấp huyện và 14 TTHC cấp xã.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông (qua Trung tâm Công nghệ thông tin Quảng Nam) phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung thời gian được rút ngắn trong quá trình giải quyết TTHC để thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trước ngày 31.10.2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin và truyền thông để thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định. Kể từ ngày 1.11.2022, các đơn vị, địa phương thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo thời gian được phê duyệt.

TAGS