Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết đúng hạn 99,78% hồ sơ

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quý 1.2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 18.573 hồ sơ và đã giải quyết 8.288 hồ sơ; trong đó giải quyết trước và đúng hạn 8.270 hồ sơ (99,78%), trễ hạn 18 hồ sơ (0,22%).

Cũng trong quý 1, UBND cấp huyện tiếp nhận 35.804 hồ sơ, đã giải quyết 12.438 hồ sơ; trong đó giải quyết trước và đúng hạn 11.519 hồ sơ (92,61%), trễ hạn 919 hồ sơ (7,39%). UBND cấp xã tiếp nhận 52.450 hồ sơ, đã giải quyết 30.137 hồ sơ; trong đó trước và đúng hạn 29.876 hồ sơ (99,13%), trễ hạn 261 hồ sơ (0,87%).

Được biết, thực hiện Nghị định số 45 (ngày 8.4.2020) của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đến nay toàn tỉnh có 15 đơn vị đề nghị phê duyệt danh mục thủ tục hành chính còn hiệu lực thực hiện số hóa với 651 thủ tục.

Sở Tư pháp số hóa tài liệu hộ tịch của tỉnh giai đoạn 1; Sở Y tế số hóa lĩnh vực khám chữa bệnh. Các địa phương đề nghị thẩm định danh mục kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực phải thực hiện số hóa gồm: hồ sơ địa chính tại thị xã Điện Bàn; Quế Sơn 5 lĩnh vực, Đại Lộc 13 lĩnh vực, Phước Sơn 10 lĩnh vực, Thăng Bình 13 lĩnh vực.

TAGS

Núi Thành chuyển 243 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục gồm 243 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 10 phòng, ban, ngành chuyển giao qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện trong năm 2022.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 của Tam Kỳ đạt tỷ lệ thấp

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 24.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu có cuộc kiểm tra về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn TP.Tam Kỳ năm 2022.

Hội An triển khai tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng

P.S |

Thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, từ ngày 10.3, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của TP.Hội An và các xã, phường trên địa bàn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục bằng hình thức trực tuyến (không tiếp nhận bản giấy, trực tiếp) đối với các thủ tục hành chính đã được phê duyệt dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 có quy trình giải quyết trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước.

Triển khai tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

CHÂU NỮ |

Ngày 1.3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04 triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Theo chỉ thị, Quảng Nam chọn các tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm làm tháng cao điểm giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bắt đầu từ tháng 3.2022.