Đại Lộc, Tam Kỳ: Truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 5 mẹ

TR.NHAN - Q.SƠN - L.THU |

(QNO) - Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, chính quyền huyện Đại Lộc và TP.Tam Kỳ vừa tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 5 mẹ.

Lãnh đạo huyện tổ chức lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ VNAH” cho Mẹ VNAH Trương Thị Cúc. Ảnh: TR.NHAN
Huyện Đại Lộc tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Trương Thị Cúc (xã Đại Quang). Ảnh: TR.NHAN

Tại Đại Lộc, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo huyện đã trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các mẹ Trương Thị Cúc (xã Đại Quang), Nguyễn Thị Dưỡng (xã Đại Đồng), Huỳnh Thị Quảng (xã Đại Thắng), Nguyễn Thị Nhâm (xã Đại Chánh).

* Tại Tam Kỳ, lãnh đạo thành phố tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ Đặng Thị Xáng (phường An Xuân).

Trao bằng công nhận Mẹ VNAH cho thân nhân Mẹ Đặng Thị Xáng.
Lãnh đạo TP.Tam Kỳ trao tặng danh hiệu Mẹ VNAH cho thân nhân Mẹ Đặng Thị Xáng.
Lãnh đạo các địa phương ghi nhận những cống hiến, hy sinh to lớn của các mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và mong muốn gia đình các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng tiếp tục có nhiều đóng góp có ích để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

TAGS