Đông Giang tập huấn triển khai tổ công nghệ cộng đồng

Đ.NGUYÊN - A.HÀN |

(QNO) - Sáng nay 22/11, UBND huyện Đông Giang tổ chức tập huấn triển khai tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn trên địa bàn.

Chuyên gia về công nghệ chia sẻ với học viên về chuyển đổi số. Ảnh: A.H
Chuyên gia công nghệ chia sẻ về chuyển đổi số. Ảnh: A.H

Tại lớp tập huấn, đại biểu được phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số và ứng dụng trên app chính quyền điện tử.

Trên cơ sở hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công; thanh toán không dùng tiền mặt qua các ví điện tử, mobi banking, internet banking... lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức các xã, thị trấn và thành viên các tổ công nghệ cộng đồng nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số.

Đông đảo cán bộ các thôn, xã tại Đông Giang tham gia lớp tập huấn. Ảnh: A.H
Cán bộ thôn, xã tại Đông Giang tham gia tập huấn. Ảnh: A.H

Từ đó, triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của tỉnh, của huyện tại địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, tạo điều kiện tuyên truyền rộng rãi đến người dân giúp thay đổi thói quen, nhận thức đúng về chuyển đổi số đem lại những lợi ích thiết thực phục vụ cho chính đời sống của người dân.

TAGS