Ngành GD-ĐT tích cực chuyển đổi số

TƯỜNG VY |

Mục tiêu đề ra của ngành GD-ĐT Quảng Nam đến năm 2025 chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, hệ sinh thái giáo dục số, hướng đến nền giáo dục số.

Sở GD-ĐT khai trương IOC Edu từ năm 2021. Ảnh: A.S
Sở GD-ĐT khai trương IOC Edu từ năm 2021. Ảnh: A.S

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, năm 2021 sở khai trương Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh (IOC Edu). Hiện nay văn phòng sở có 2 hệ thống hội nghị truyền hình, hội nghị trực tuyến, vận hành 2 cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý là cơ sở dữ liệu của Bộ GD-ĐT và cơ sở dữ liệu IOC Edu.

Đối với cấp phòng GD-ĐT có 16 đơn vị có phòng họp, hội nghị truyền hình trực tuyến, 9 đơn vị có quy chế hoạt động trang/cổng thông tin điện tử. Cấp trường có 100% đơn vị sử dụng phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; 100% trường học kết nối chia sẻ dữ liệu với IOC Edu...

Đánh giá của Sở GD-ĐT cho rằng, dù vẫn còn không ít hạn chế song kết quả đạt được đến thời điểm này là một sự cố gắng rất lớn của toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

Kế hoạch đến năm 2025 về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, ngành GD-ĐT có nhiều tham vọng khi đề ra mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện; trọng tâm là phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, hệ sinh thái giáo dục số, hướng đến nền giáo dục số.

Cụ thể, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 90%; hồ sơ xử lý qua môi trường mạng 90%; tất cả cơ sở giáo dục phổ thông, 80% cơ sở giáo dục mầm non số hóa hồ sơ chuyên môn; mọi trường học đều xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuyển đổi số; giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học đạt 50%.

Đến năm 2025 hoàn thiện và đưa vào khai thác chính thức cơ sở dữ liệu về GD-ĐT toàn tỉnh, cơ sở dữ liệu về văn bằng chúng chỉ và kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, để thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành đảm bảo hiệu quả, có tính đột phá, rất cần có sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành.

Tại buổi làm việc mới đây của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thủ tục hành chính; trong đó giúp ngành nhanh chóng hoàn thiện đưa vào vận hành IOC Edu nhằm kết nối thông tin quản lý trường học, cung cấp công cụ tổng hợp, phân tích, báo cáo, thống kê số liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành của ngành. Cạnh đó, hoàn thành hệ thống quản lý văn bằng chứng chỉ và số hóa tài liệu quản lý văn bằng chứng chỉ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cơ bản đồng ý các kiến nghị, đề xuất của Sở GD-ĐT và đề nghị rà soát lại các công việc đã triển khai, tăng cường phối hợp với Sở Thông tin - truyền thông, các sở, ngành liên quan để được hỗ trợ, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

“Vấn đề quan trọng nhất trong công tác chuyển đổi số là số hóa và cơ sở dữ liệu. Việc chuyển đổi số, nói gì thì nói, mục tiêu vẫn là nâng cao chất lượng, hướng tới việc phục vụ học sinh, phụ huynh chứ không phải chỉ phục vụ công tác quản lý của ngành” - ông Bửu nói.

TAGS