Dừng thu phí tại Trạm thu phí Phong Thử

CÔNG TÚ |

(QNO) - Từ hôm nay 12.9, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) dừng tổ chức thu phí tại Trạm thu phí Phong Thử (xã Điện Thọ, Điện Bàn) thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trạm thu phí Phong Thử (trước đây là Trạm thu phí Mỹ Sơn) bắt đầu dừng thu phí từ hôm nay. Ảnh: CT
Trạm thu phí Phong Thử (trước đây là Trạm thu phí Mỹ Sơn) bắt đầu dừng thu phí từ hôm nay 12.9. Ảnh: C.T

Thông tin trên được VEC thông báo trên cơ sở thực hiện Quyết định 14899 ngày 11.9.2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Văn bản 1723 ngày 11.9.2021 của Cục Quản lý đường bộ III về việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Đây là lần thứ 2 VEC tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí Phong Thử khi thị xã Điện Bàn áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16. Trước đó, trạm dừng thu phí từ ngày 16.8 đến 0 giờ ngày 4.9.

Như vậy, kể từ 0 giờ ngày 12.9, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục được miễn phí chặng Trạm thu phí Túy Loan đến Trạm thu phí Hà Lam (Thăng Bình) ở cả hai chiều.

TAGS

Trạm Phong Thử thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thu phí trở lại

CÔNG TÚ |

(QNO) - Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thông báo, bắt đầu từ 0 giờ ngày 4.9 tổ chức thu phí trở lại tại Trạm thu phí Phong Thử, thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Phân luồng phục vụ thu phí tạm thời tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

CÔNG TÚ |

(QNO) - Chiều nay 16.8, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có thông báo về phương án tổ chức phân luồng phục vụ thu phí tạm thời tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.