Nhà nước và cử tri

Hiệp Đức hoàn tất quy trình đề xuất tái lập xã Quế Tân

TÂM ĐAN - MAI NHI 31/05/2024 08:14

Ngày 29/5, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2023 - 2025.

s.jpg
HĐND huyện Hiệp Đức khóa VIII tổ chức Kỳ họp thứ 18 để thông qua Nghị quyết sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: PV

Chặt chẽ, dân chủ

Việc HĐND huyện Hiệp Đức thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã được coi như khâu cuối, hoàn tất trình tự, thủ tục sáp nhập thuộc trách nhiệm cấp huyện.

Theo nghị quyết đã được 100% đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức biểu quyết thông qua, huyện Hiệp Đức sẽ nhập toàn bộ 30,75km2 diện tích tự nhiên, dân số 2.018 người của xã Hiệp Thuận và toàn bộ 60,53km2 diện tích tự nhiên, dân số 2.402 người của xã Hiệp Hòa để thành lập xã Quế Tân - trở về với ĐVHC cũ trước đây (ngày 22/9/1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 146 thành lập xã Hiệp Hòa và xã Hiệp Thuận trên cơ sở chia tách xã Quế Tân).

Sau khi thành lập, xã Quế Tân có diện tích tự nhiên 91,28km2 và quy mô dân số 4.420 người. Vị trí địa lý giáp với thị trấn Tân Bình, xã Quế Thọ, xã Sông Trà (huyện Hiệp Đức); xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn); các xã Quế Lâm, Ninh Phước, Quế Lộc (huyện Nông Sơn).

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Hiệp Đức có 10 ĐVHC cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn. Trước đó, xã Hiệp Hòa và Hiệp Thuận đã triển khai thực hiện tốt công tác lấy ý kiến cử tri và tổ chức họp HĐND ở mỗi địa phương để thông qua chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức biểu quyết thông qua Nghị quyết về thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: PV
Đại biểu HĐND huyện Hiệp Đức biểu quyết thông qua Nghị quyết về thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: PV

Theo UBND huyện Hiệp Đức, tại các xã thực hiện sắp xếp, công tác thông tin, tuyên truyền về lấy ý kiến cử tri được Đảng ủy, UBND xã thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật với hình thức phong phú như thông qua các cuộc họp, hội nghị do Đảng ủy, UBND xã, chi bộ cơ sở tổ chức, hay các buổi sinh hoạt thôn. Thông tin lấy ý kiến cử tri còn được niêm yết bằng văn bản liên quan tại trụ sở làm việc của UBND xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và đăng trên trang thông tin điện tử của xã...

Việc lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tại Hiệp Thuận và Hiệp Hòa được thực hiện từ ngày 3-14/5/2024. Kết quả, đã có 2.649/2.905 cử tri của 2 xã thống nhất với nội dung đề án, đạt tỷ lệ 91,19%.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND các xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa đã trình kỳ họp HĐND cùng cấp vào các ngày 17&18/5 và 100% đại biểu HĐND 2 xã đã biểu quyết nhất trí thông qua việc thành lập xã Quế Tân trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Hiệp Hòa và Hiệp Thuận. Sau khi thành lập ĐVHC mới sẽ tạm thời sử dụng trụ sở của xã Hiệp Hòa cũ để làm việc.

Giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức cho biết, Hiệp Hòa và Hiệp Thuận là ĐVHC liền kề, có điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tương đồng, có chung truyền thống văn hóa và lịch sử địa phương.

dsc_0603.jpg
Dự kiến khi thành lập xã Quế Tân sẽ tạm thời sử dụng trụ sở của xã Hiệp Hòa cũ để làm việc. Ảnh: PV

Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiệp Thuận và Hiệp Hòa thì tiêu chuẩn diện tích ĐVCHC mới đạt 182,56% về diện tích và 88,4% về dân số.

Đặc biệt, việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Góp phần giảm quy mô ĐVHC, tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội...

Trong Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện cũng đã đề ra phương án và lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; định hướng, giải pháp ổn định và phát triển của ĐVHC xã mới hình thành của huyện sau khi sắp xếp.

Qua khảo sát, tổng số cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Hiệp Thuận và xã Hiệp Hòa hiện có 60 người. Dự kiến sau khi sắp xếp sẽ dôi dư 16 cán bộ, công chức và 12 người hoạt động không chuyên trách.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị UBND huyện, Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện sớm triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua; kịp thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết trình tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đặc biệt là xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cử tri; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách.

Các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách; tổ chức kiểm đếm để bàn giao hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản, tài chính cho ĐVHC xã mới…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức hoàn tất quy trình đề xuất tái lập xã Quế Tân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO