[Infographic] - 270 tác phẩm tham gia Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17

M.LINH - T.TRINH |

(QNO) - Theo Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 (năm 2022 - 2023), có 270 tác phẩm tham gia giải thưởng này và 126 tác phẩm tham gia các giải thưởng báo chí chuyên đề.

 

TAGS

270 tác phẩm tham gia Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17

P.V |

(QNO) - Sáng nay 6/6, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam tổ chức chấm chọn tác phẩm tham dự giải lần thứ 17 (năm 2022 - 2023).