[Infographic] - Nam Trà My phấn đấu trồng 8.400ha sâm Ngọc Linh vào năm 2030

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Đó là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch số 115 triển khai Chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611 ngày 1/6/2023), do UBND huyện Nam Trà My ban hành ngày 10/7/2023.

 
 

TAGS