[Infographic] - Quảng Nam đứng vị trí 49 toàn quốc về chuyển đổi số

H.ĐẠO - T.AN |

(QNO) – Theo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2023 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của UBND tỉnh, Quảng Nam đứng vị trí 49 toàn quốc về chuyển đổi số

 

TAGS

[VIDEO] - BHXH Quảng Nam đẩy mạnh chuyển đổi số

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – Hướng tới hoàn thiện “hệ sinh thái BHXH 4.0”, BHXH Quảng Nam đã cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ.

[eMagazine] - Chuyển động cùng chuyển đổi số

HÀN GIANG – TÂM ĐAN – CHÂU NỮ - THÀNH CÔNG |

(QNO) - Chuyển đổi số đang là phương thức phát triển mới tác động sâu rộng, bao trùm tất cả ngành, lĩnh vực, đời sống, với 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nhiệm vụ này chỉ thực sự thành công khi người dân được thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Để xây dựng các trụ cột đó, cần sự vào cuộc quyết tâm của hệ thống chính trị các cấp, triển khai xuyên suốt, đồng bộ với phương châm: Chuyển đổi số không phải là thêm việc mới mà là thêm những cách làm mới.

Doanh nghiệp cần làm gì trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia?

P.V |

(PR) - Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình chiến lược Chuyển đổi số quốc gia. Sau khi tiếp nhận và nghiêm túc thực hiện theo chỉ thị “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng phê duyệt ngày 03/06/2020, đến nay công cuộc chuyển đổi số của nước ta đã có những kết quả vượt bậc.

Sở GTVT và huyện Bắc Trà My dẫn đầu chuyển đổi số năm 2022

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1206 phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Thành lập Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1193 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Quảng Nam.