Đốc thúc các địa phương triển khai cơ sở dữ liệu đất đai

VINH ANH |

Sáng qua 7.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Sở TN-MT. Ảnh: VINH ANH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Sở TN-MT. Ảnh: VINH ANH

Thực hiện chủ trương chuyển đổ số, Sở TN-MT đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2022, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai, liên thông điện tử với dịch công tỉnh và thuế…

Hiện nay, Sở TN-MT đã triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) thuộc các lĩnh vực: đất đai, môi trường, quan trắc tài nguyên và môi trường. Riêng CSDL đất đai, đến nay Sở TN-MT đang vận hành chỉnh lý biến động CSDL địa chính 48 xã, phường/5 huyện, thành phố gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn và Duy Xuyên.

Bên cạnh đó, sở đang làm việc với đơn vị tư vấn đưa vào vận hành thử nghiệm Cổng thông tin địa lý GIS của tỉnh; xây dựng và triển khai phân hệ “Quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai”…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao những chuyển biến về chuyển đổi số ở Sở TN-MT, đồng thời yêu cầu đơn vị vào cuộc mạnh mẽ hơn, giao nhiệm vụ chuyển đổi số đúng người đúng việc để đạt kết quả cao hơn trong thời gian đến. Trong đó cần khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản đốc thúc các địa phương triển khai CSDL đất đai.

Đồng thời phấn đấu hoàn thành số hóa đất đai vào tháng 9.2022; đưa dữ liệu về quan trắc TN-MT lên IOC, Smart Quảng Nam vào tháng 6.2022… Đồng chí Hồ Quang Bửu cũng đề nghị Sở Thông tin - truyền thông phối hợp với Sở Tài Chính rà sát thực trạng, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí nhằm nâng cấp, bảo trì bảo dưỡng một số trang thiết bị công nghệ thông tin cho Sở TN-MT cũng như các sở, ngành phục vụ chuyển đổi số.

TAGS