Giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện: Người dân hưởng lợi

VINH ANH |

(PRX) - Với quyết tâm cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Quảng Nam sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển giao cho bưu điện tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2023.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh nhân buổi thăm, làm việc liên quan đến vấn đề chuyển giao nhiệm vụ hành chính công cho bưu điện.
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh nhân buổi thăm, làm việc liên quan đến vấn đề chuyển giao nhiệm vụ hành chính công cho bưu điện.

Kết quả khả quan

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam cho biết, qua 3 năm bưu điện thực hiện Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công sang dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) theo chủ trương của UBND tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bưu điện đã bố trí 17 nhân viên thay thế hoàn toàn 24 cán bộ, công chức, viên chức của 16 sở, ban, ngành thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu phí lệ phí, chuyển trả kết quả giải quyết đối với 1.256 TTHC (chiếm 97% tổng số TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công). 

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam phát biểu tại hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC năm 2022.
Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam phát biểu tại hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC năm 2022.

Nhân viên bưu điện ở đây cũng đã thực hiện luân chuyển 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC từ Trung tâm Phục vụ hành chính công đến các sở, ban, ngành và ngược lại. Bên cạnh đó việc trả kết quả tận nhà thông qua hệ thống BCCI đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. 

Ở cấp huyện, toàn tỉnh đã có 15/18 địa phương triển khai chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện (còn 3 huyện Đông Giang, Nam Trà My, Hiệp Đức).

24 nhân viên bưu điện đã thay thế 100 cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa và có thể tiếp nhận được hầu hết 226 TTHC của cấp huyện. Ở cấp xã, nhân viên bưu điện đã thay thế cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại 3 địa phương: xã Duy Vinh (Duy Xuyên), xã Bình Triều (Thăng Bình) và xã Tam Lộc (Phú Ninh). 

Bưu điện Quảng Nam và Công an Quảng Nam ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện.
Bưu điện Quảng Nam và Công an Quảng Nam ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện.

Bên cạnh đó, bưu điện cũng đã phối hợp thực hiện tốt việc thu phí, lệ phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức/công dân trong quá trình nộp hồ sơ giải quyết TTHC. 

Theo ông Trần Việt Hùng, việc chuyển giao hoàn toàn công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho đơn vị cung ứng dịch vụ BCCI đã góp phần tiết giảm nhân sự, tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; đẩy nhanh tốc độ số hóa hồ sơ, thủ tục hướng đến thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền số; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phi địa giới hành chính hiện nay. 

Đảm bảo nhân lực và cơ sở vật chất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực phối hợp giữa Bưu điện Quảng Nam và các sở, ban ngành, địa phương trong thực hiện chủ trương chuyển giao nhiệm vụ hành chính công sang dịch vụ BCCI. 

Nhân viên Bưu điện Quảng Nam thực hiện thu hộ lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: V.A
Nhân viên Bưu điện Quảng Nam thực hiện thu hộ lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: V.A

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển giao ở nhiều địa phương cấp huyện và xã còn chậm. Do đó, những địa phương còn lại phải thực hiện dứt điểm, hoàn thành việc chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua bưu điện trong năm 2023. 

Bên cạnh chuyển giao TTHC, cần đẩy nhanh chuyển trụ sở bộ phận một cửa các cấp qua làm việc tại bưu điện để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tiết kiệm nhân lực, ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ này nếu làm tốt, làm nhanh thì người dân sẽ được hưởng lợi sớm. Ngay từ bây giờ, bưu điện phải lên kế hoạch cụ thể, bài bải, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng thực hiện nhiệm vụ - ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Ông Trần Việt Hùng cho biết, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các cấp để triển khai tốt Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. Theo đó sẽ chuyển giao hoàn toàn nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, thu hộ phí lệ phí, trả kết quả giải quyết TTHC, luân chuyển hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp qua dịch vụ BCCI. Thông qua đó, gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại bộ phận một cửa các cấp, hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ và chính xác. 

TAGS