Khảo sát các hợp phần xây dựng thành phố thông minh Tam Kỳ

ANH ĐÔNG |

Hôm qua 8.12, đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) kết thúc chuyến làm việc kéo dài 6 ngày với TP.Tam Kỳ về dự án xây dựng thành phố thông minh.

Qua khảo sát, đoàn công tác KOICA và TP.Tam Kỳ thống nhất khu vực đặt Trung tâm Điều hành thông minh của thành phố là tại tầng 2 tòa nhà Trung tâm Hành chính công.

Đoàn tiến hành khảo sát 6 vị trí dự kiến lắp đặt cảnh báo sông ngòi; 2 vị trí lắp đặt wifi (tại Quảng trường 24 tháng 3 và Khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng).

Đồng thời khảo sát thực tế việc lắp đặt các camera giao thông; khảo sát theo dạng bảng hỏi đối với các dịch vụ y tế và du lịch thông minh của thành phố....

UBND TP.Tam Kỳ và đoàn công tác thống nhất cử đầu mối lãnh đạo, cán bộ phụ trách và tạo nhóm làm việc chung phục vụ trao đổi công việc của hai bên. UBND TP.Tam Kỳ đề nghị phía tư vấn của KOICA có báo cáo khảo sát sơ bộ về dịch vụ và hạ tầng để thành phố nghiên cứu góp ý trước khi thực hiện các nội dung tiếp theo...

Thông qua đợt làm việc nhằm thúc đẩy thực hiện dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam (TP.Tam Kỳ) theo biên bản ký kết giữa UBND tỉnh và KOICA và Quyết định số 963 ngày 9.4.2021 của UBND tỉnh phê duyệt Văn kiện dự án Xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Nam.

TAGS