Kiểm tra, rà soát tàu cá mua từ Bạc Liêu nhưng chưa sang tên, đổi chủ

Hà Quang |

(QNO) - Ngày 20/11, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu các nội dung để triển khai phối hợp quản lý tàu cá ngư dân Quảng Nam mua từ tỉnh Bạc Liêu về nhưng chưa sang tên, đổi chủ, đăng ký lại.

Yêu cầu trên của UBND tỉnh Quảng Nam được thực hiện theo công văn đề nghị của UBND tỉnh Bạc Liêu, khi tỉnh này cho biết hiện nay trên địa bàn có 31 tàu cá đã sang bán ra khỏi địa phương nhưng chưa rút hồ sơ làm thủ tục sang tên, đổi chủ, đăng ký lại theo quy định.

Để phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Bạc Liêu vi phạm các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, xác minh các chủ tàu trên địa bàn có mua bán tàu cá từ tỉnh Bạc Liêu về địa phương nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên, đổi chủ.

Trên cơ sở đó, hướng dẫn, đề nghị các chủ tàu thực hiện sang tên, đổi chủ, đăng ký lại theo quy định. Tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét cấp văn bản chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân của địa phương đã mua tàu cá của tỉnh Bạc Liêu về được đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá mang số đăng ký tỉnh Bạc Liêu khi tàu nhập, xuất bến, cập, rời cảng tại địa phương; xử lý nghiêm đối với các trường hợp tàu cá vi phạm về IUU.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các địa phương thông báo đến các chủ tàu, sau thời hạn một năm kể từ ngày thông báo, nếu chủ tàu không thực hiện làm thủ tục sang tên, đổi chủ, cấp lại giấy phép theo quy định thì Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu sẽ lập thủ tục xóa đăng ký theo quy định.