Thu ngân sách nội địa 8 tháng ước đạt gần 10.200 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhưng theo thống kê của Cục Thuế cho thấy, trong tháng 8 thu ngân sách của tỉnh ước đạt hơn 644 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm 2020 ngành thuế cả tỉnh đã thực hiện thu và quản lý thu đạt 10.184 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 50% dự toán. 

Trong đó, hơn 7.680 tỷ đồng là số đã thu vào ngân sách nhà nước, đạt 37,4%; số thuế gia hạn nộp theo Nghị định 41 của Chính phủ là 767,7 tỷ đồng và số thuế tiêu thụ đặc biệt gia hạn theo Nghị quyết 84 của Chính phủ của ô tô Chu Lai - Trường Hải 1.735 tỷ đồng.

Tại cơ quan Cục Thuế thu hơn 8.500 tỷ đồng, đạt 48,7%, bằng 82% so với cùng kỳ (trong đó, số đã thu vào ngân sách nhà nước 6.147,6 tỷ đồng, đạt 35%; số thuế gia hạn nộp 2.352,9 tỷ đồng). Khối các chi cục thuế thu được 1.683,5 tỷ đồng, đạt 55%, bằng 78,5% so cùng kỳ (trong đó, số thuế đã thu vào ngân sách nhà nước là 1.533 tỷ đồng, đạt 50,2%, và số thuế gia hạn nộp là 150,4 tỷ đồng).

TAGS