Tích hợp dữ liệu ngành công thương lên IOC Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Đến nay, Sở Công Thương đã đưa dữ liệu về hệ thống cửa hàng xăng dầu, danh sách thương nhân thuốc lá, thương nhân kinh doanh rượu, danh sách cơ sở an toàn thực phẩm, danh sách thủy điện và tỷ lệ hộ có điện tích hợp lên Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tỉnh.

Sở Công thương đã tích hợp dữ liệu về hệ thống cửa hàng xăng dầu lên IOC của tỉnh. Ảnh:N.P
Sở Công Thương đã tích hợp dữ liệu hệ thống cửa hàng xăng dầu lên IOC tỉnh. Ảnh:N.P

Sở Công Thương cũng chú trọng bố trí kinh phí trang bị cơ sở vật chất cần thiết cho việc ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời nâng cấp hạ tầng kết nối mạng Lan, mạng diện rộng Wan, mạng internet, cáp quang, trang thiết bị công nghệ thông tin, tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức đạt 100%; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định) dưới dạng điện tử được ứng dụng chữ ký số...

TAGS