Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản

HOÀI THẢO |

(QNO) - Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện Quảng Nam vừa ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 - 2025.

Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện Quảng Nam vừa ký kết triển khai chương trình phối hợp
Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: H.T

Hai đơn vị tập trung phối hợp thực hiện các nhiệm vụ: thu thập thông tin của tối thiểu 54.000 hộ nông dân sản xuất giỏi, hộ nông dân sản xuất quy mô trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã... để cập nhật, giới thiệu lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn; phối hợp kết nối, tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn, Agri-postmart.vn và hệ thống điểm bán hàng của hai bên; phát triển tối thiểu mỗi xã 1 cộng tác viên, đại lý bán hàng sản phẩm, dịch vụ của Vietnam Post; triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn...

Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện Quảng Nam sẽ có kế hoạch cụ thể hằng năm, chỉ đạo hội nông dân và bưu điện huyện, thị xã, thành phố triển khai chương trình sát với thực tiễn từng địa phương, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân.

TAGS