Hiệp Đức thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND huyện Hiệp Đức vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh trên địa bàn năm 2023.

Huyện Hiệp Đức đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Ảnh:N.P
Huyện Hiệp Đức đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Ảnh:N.P

Mục tiêu của kế hoạch giúp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ về Chương trình chuyển đổi số của huyện Hiệp Đức, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới NTM thông minh.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

100% số xã NTM đạt Tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

Phấn đấu xã Bình Lâm đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.1, 15.2 của Tiêu chí số 15 về Hành chính công và huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của Tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM.

100% cán bộ quản lý của huyện và xã tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn: Duy trì và nâng cấp 12 sản phẩm OCOP; phát triển mới ít nhất 5 sản phẩm; ít nhất 50% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử...).

Duy trì, nâng cao 06 thôn đã đạt chuẩn để đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng thêm 01 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Đầu tư xây dựng đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông cho 4 xã: Phước Gia, Phước Trà, Bình Lâm, Hiệp Thuận.

TAGS