Nam Giang phấn đấu đến năm 2025 xây dựng ít nhất 1 xã nông thôn mới thông minh

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND huyện Nam Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh.

Theo kế hoạch, Nam Giang sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chương trình NTM, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới NTM thông minh.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, phấn đấu đạt 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 70% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Ba xã về đích NTM giai đoạn 2021 - 2025 (La Dêê, Đắc Tôi, Tà Bhing) phấn đấu trong năm 2023 đạt chuẩn tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông.

Nam Giang phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thí điểm ít nhất 1 xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa, cải cách hành chính, an ninh trật tự...). Ba xã về đích NTM giai đoạn 2021 - 2025 đến năm 2025 có ít nhất 1 mô hình thôn NTM thông minh.

Kế hoạch đặt ra nhiều nội dung thực hiện như: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM; đẩy mạnh kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng NTM...

TAGS