Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

PHƯƠNG THUẬN - QUANG HÀ |

(QNO) - Sáng nay 6/7, Sở TT-TT khai mạc tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Gần 300 đại biểu đến từ phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố và 241 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham gia đợt tập huấn lần này. Ảnh:N.P
Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N.P

Tham gia tập huấn có gần 300 đại biểu đến từ phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố và 241 xã, phường, thị trấn. Đại biểu được lãnh đạo Sở TT-TT hướng dẫn triển khai tiêu chí thông tin và truyền thông phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; sử dụng dịch vụ công trực tuyến Quảng Nam; ứng dụng Smart Quảng Nam và giới thiệu tổng quan về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đợt tập huấn diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/7.

TAGS