Chính quyền - đoàn thể

Quế Sơn tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng đất đai

VĨ CẦM 06/06/2024 07:08

UBND huyện Quế Sơn vừa yêu cầu các cơ quan, ban, ngành chức năng liên quan ở huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện, các trường hợp sử dụng đất trong khu, cụm công nghiệp.

Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

UBND huyện Quế Sơn giao Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm theo quy định của Luật Thanh tra, trong đó, chú trọng thanh tra về công tác giao đất, cho thuê đất, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc quản lý và sử dụng đất công ích tại các xã, thị trấn…; tham mưu kiến nghị, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo theo quy định.

Theo UBND huyện Quế Sơn, trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về đất đai tại một số địa phương còn những tồn tại, hạn chế, các hành vi vi phạm về đất đai còn xảy ra như: không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong việc thực hiện các dự án đầu tư, lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng đất… chưa đảm bảo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO