Quy trình luân chuyển hồ sơ về miễn giảm tiền sử dụng đất

CHÂU NỮ 21/01/2024 10:30

(QNO) - Từ ngày 1/2 tới, Quyết định số 02/2024 của UBND tỉnh quy định quy trình luân chuyển hồ sơ để ban hành quyết định cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng (NCC) trên địa bàn Quảng Nam sẽ có hiệu lực.

Theo đó, UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện ban hành quyết định cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất đối với NCC.

Quy trình cụ thể như sau: NCC nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của bộ phận một cửa cấp huyện nơi có đất hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam, địa chỉ “dichvucong.quangnam.gov.vn”.

Trong thời gian không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã nơi NCC với cách mạng cư trú.

Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã nơi NCC cư trú xem xét, xác nhận đối tượng là NCC, điều kiện nhà ở, đất ở hiện nay của người đề nghị miễn giảm và gửi văn bản đến phòng LĐ-TB&XH huyện, thị xã, thành phố nơi NCC cư trú.

Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện nhận hồ sơ đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất hợp lệ do UBND cấp xã nơi NCC cư trú chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, xác minh lại đối tượng NCC thuộc diện được miễn giảm tiền sử dụng đất, mức tỷ lệ được miễn giảm theo quy định và thực hiện các nội dung liên quan.

Trong thời gian 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đã giải quyết kèm theo quyết định cho phép miễn giảm tiền sử dụng đất do phòng LĐ-TB&XH chuyển đến, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai lập phiếu chuyển thông tin và luân chuyển hồ sơ miễn giảm đến chi cục thuế huyện, thành phố, khu vực nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính.

Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu chuyển thông tin và hồ sơ miễn giảm do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, chi cục thuế huyện, thành phố, khu vực nơi có đất xác định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm và ban hành thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất theo quy định.

>> Tải văn bản đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất TẠI ĐÂY

Hồ sơ, thủ tục giải quyết miễn giảm tiền sử dụng đất gồm văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 80/2021 ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, có xác nhận của UBND cấp xã; giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về NCC.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quy trình luân chuyển hồ sơ về miễn giảm tiền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO