Ban Dân tộc tỉnh

Phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2030: Ưu tiên dự án dân sinh bức thiết

ALĂNG NGƯỚC |

Sau thời gian khởi động Nghị quyết 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, nhiều địa phương miền núi Quảng Nam đã và đang triển khai các dự án dân sinh ý nghĩa…

Giữ lửa hạnh phúc

TẤN SỸ |

Việc duy trì các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đã và đang được Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các huyện miền núi triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

Sôi động chiến dịch Kỳ nghỉ hồng

HỒ QUÂN |

(QNO) – Sáng 17.7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Viettel Quảng Nam tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022 tại xã Phước Chánh, Phước Sơn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Xây dựng dự thảo tiêu chí, định mức phân bổ vốn đối với 10 dự án phát triển miền núi cho giai đoạn 2021 - 2025

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Chiều nay 21.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe báo cáo nội dung trình HĐND tỉnh liên quan đến quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn 1 từ 2021 - 2025).

Phối hợp thực hiện chính sách giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi

THANH THẢO |

(QNO) - Chiều nay 3.3, Sở GD-ĐT và Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng dự thảo tiêu chí, định mức phân bổ vốn đối với 10 dự án phát triển miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 15.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe báo cáo nội dung trình HĐND tỉnh liên quan đến quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I từ năm 2021 - 2025).

Phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng cao

ALĂNG NGƯỚC |

Qua 5 năm (2017 - 2021) triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung đưa chính sách bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực... đến từng hộ dân, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân vùng cao.

Bám sát tiêu chí của Trung ương để triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 20.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025.

Trao quyền cho phụ nữ vùng cao

ĐĂNG NGUYÊN |

Ngày càng có nhiều phụ nữ vùng cao tham gia công tác xã hội, nâng cao vai trò và tiếng nói trong cuộc sống cộng đồng. Điều đó cho thấy, họ thực sự được trao quyền và ở mức độ nào đó, bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh đã có bước tiến mới khá rõ nét.

Tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Nam Trà My

LAM KHUÊ |

(QNO) - Ngày 5 và 6.10, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách dân tộc và Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tại các nóc, thôn bản ở xã Trà Mai, Trà Leng (Nam Trà My).