chỉ số cải cách hành chính

Lấy chỉ số CCHC làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu

N.Đ |

(QNO) - Đó là mục đích được UBND tỉnh nêu rõ tại Kế hoạch 5484 triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương vừa được ban hành.

[Infographic] – Chiếm gần 98% hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

PV - TUYẾT TRINH |

(QNO) – Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy có sự chuyển biến rõ nét trong giải quyết thủ tục hành chính ở 3 cấp và các chỉ số năng lực cạnh tranh đều tăng điểm trong năm 2022.

Núi Thành khen thưởng cho 345 tập thể, 873 cá nhân

VĂN PHIN – ÁI LY |

(QNO) - Sáng nay 20/4, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết, tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.  

Sẽ lấy kết quả chỉ số cải cách hành chính làm tiêu chí đánh giá cuối năm

N.ĐOAN |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, triến khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Lấy điểm số cải cách hành chính để đánh giá thi đua người đứng đầu

TÂM ĐAN - HÀN GIANG |

(QNO) - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh đề nghị, trước ngày 15/11 hàng năm phải có kết quả chấm điểm cải cách hành chính để làm cơ sở đánh giá thi người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.