chỉ số hài lòng

Núi Thành khen thưởng cho 345 tập thể, 873 cá nhân

VĂN PHIN – ÁI LY |

(QNO) - Sáng nay 20/4, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết, tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.  

Công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2022

HOÀNG ĐẠO - TUYẾT TRINH |

(QNO) – UBND tỉnh vừa công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022 (Chỉ số hài lòng).

Quảng Nam công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022

M.L |

(QNO) - Ngày 27/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định 345 công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2022.