chỉ số PAPI

Quyết liệt cải cách hành chính

TRỊNH DŨNG |

Chính quyền Quảng Nam đã quyết định tích hợp cải thiện cả 4 bộ chỉ số (PAR INDEX, SIPAS, PAPI và PCI) để kiện toàn cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh địa phương bằng những kế hoạch cụ thể.

Cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI của tỉnh

NAM PHƯƠNG |

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 11 về cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Chia sẻ dữ liệu và truyền thông cải cách hành chính

TRỊNH DŨNG |

Chia sẻ dữ liệu và truyền thông cải cách hành chính là nội dung được đề cập nhiều nhất tại Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì sáng qua 30/5. Hội nghị được thực hiện trực tuyến đến 214 điểm cầu trong tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chỉ số PAPI

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 25/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 và những năm tiếp theo.

Quảng Nam tăng 0,14 điểm và tăng 4 bậc chỉ số PAPI

T.D |

(QNO) - Sáng nay 12/4, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu phát triển, hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, Công ty Phân tích thời gian thực đã công bố Chỉ cố hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2022.

PAPI Quảng Nam 2021 rớt 14 bậc: Nhận diện, xây dựng lại từ gốc cải cách

TRỊNH DŨNG |

Chỉ số về hiệu quả quản trị hành chính công năm 2021 (PAPI 2021) Quảng Nam so năm 2020 giảm 1,18 điểm, rớt đến 14 bậc trên bảng xếp hạng vừa được UNDP công bố. Các cải cách đã không hiệu quả?

Nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm trong cải cách hành chính

B.T |

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 65 ban hành “Đề án cải thiện và nâng cao vị thứ xếp hạng đối với Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025”. 

Sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách hành chính

T.D |

Chiều 27.5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.

PAPI Quảng Nam năm 2020: Thăng hạng nhưng giảm điểm

TRỊNH DŨNG |

Chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020 (PAPI 2020) của Quảng Nam thăng hạng 1 bậc (từ 22 lên 21), nhưng giảm điểm (từ 44,33 xuống 43,28) so với năm 2019.

Nhận diện điểm yếu cải cách hành chính

TRỊNH DŨNG |

Nêu gương trách nhiệm người đứng đầu; năng lực, ý thức công bộc hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp... là những vấn đề được thảo luận tại hội nghị đánh giá 3 bộ chỉ số (PAPI, PAR INDEX và ICT 2019) để tìm ra giải pháp thực thi hiệu quả hơn. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì vào hôm qua (16.6).

Thấy gì qua các bộ chỉ số cải cách?

TRỊNH DŨNG |

Ba bộ chỉ số PAPI, PAR INDEX và ICT INDEX 2019 của Quảng Nam đều tăng điểm và thăng hạng. Nhưng hiệu lực của cải cách hành chính hay hiện đại hóa nền hành chính qua sự đo lường của người dân, chính quyền vẫn chưa thực sự toàn mỹ, còn nhiều dư địa để thay đổi vị thế địa phương. Cuộc hội thảo phân tích, đánh giá được UBND tỉnh tổ chức hôm nay (16.6) được kỳ vọng sẽ thu nhận nhiều kiến giải để gia tăng điểm số, thứ hạng, hướng đến một chính quyền phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp.

[Infographic] - Chỉ số PAPI Quảng Nam tăng 22 bậc

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam. PAPI đo lường hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân, với dữ liệu được thu thập thường niên.

Công bố chỉ số PAPI 2019: Quảng Nam tăng điểm, thăng hạng

TRỊNH DŨNG |

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2019 - đo lường sự hài lòng của người dân của Quảng Nam tăng cả điểm lẫn thứ hạng. Đây là kết quả do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện công bố vào sáng qua 28.4.