chương trình mục tiêu quốc gia

[Infographic] - Phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

HƯƠNG GIANG |

(QNO) – HĐND tỉnh vừa thông qua Nghị quyết số 04 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 và ngân sách Trung ương năm 2023 (dự phòng) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn Quảng Nam.

Chỉ thị của Thủ tướng về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Theo Báo Tin tức |

(QNO) - Ngày 23/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Chỉ thị số 08 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đề xuất hơn 28 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin

DIỄM LỆ |

(QNO) - Hôm nay 21/3, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh (khóa X) sẽ xem xét ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 hơn 473 tỷ đồng

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 21/3, tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 13 khóa X, UBND tỉnh đã có báo cáo trình HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

[Infographic] - Đề xuất phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2022

MỸ LINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Tờ trình 1339 trình HĐND tỉnh khóa X về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc năm 2022.

[Infographic] - Đề xuất phân bổ 473 tỷ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2023

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) – UBND tỉnh vừa trình HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn Quảng Nam.

Hơn 17,2 tỷ đồng nâng cấp tuyến ĐH thuộc xã Chơ Chun

VĂN THỦY |

(QNO) - Sáng 14/3, Ban Dân tộc tỉnh làm việc với UBND huyện Nam Giang liên quan đến việc duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp tuyến ĐH thuộc địa phận xã Chơ Chun.

[Infographic] - Đến 31/8/2023, giải ngân vốn đầu tư công dưới 60% sẽ bị cắt giảm, điều chuyển vốn

TRẦN HỮU - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công lại tiếp tục gây áp lực cho tỉnh do cùng lúc triển khai các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, “xài vốn” kéo dài của Chương trình mục tiêu quốc gia. Do đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, với tiến độ thời gian cụ thể. 

Phải phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trước 31/3

D.LỆ |

(QNO) - Sáng nay 6/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp bàn về việc phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2023.

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 71 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Tây Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 52,82%

HIỀN THÚY |

(QNO) - Sáng 23/2, UBND huyện Tây Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Huy động tối đa nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

CHÂU NỮ |

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) của tỉnh vừa đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các chương trình MTQG năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.

Đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Công văn 711 về đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Phước Sơn cần tập trung giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia

H.QUANG |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn vừa yêu cầu huyện Phước Sơn tập trung đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn. 

Triển khai cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong các chương trình mục tiêu quốc gia

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 6/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 216 triển khai Nghị quyết số 41 (ngày 9/12/2022) của HĐND tỉnh về quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Hoàn chỉnh phương án sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 31/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai Tiểu dự án 1 (thuộc Dự án 6) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

ALĂNG NGƯỚC |

(QNO) - Sáng nay 30/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

HỮU PHÚC |

(QNO) – Theo UBND tỉnh, việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của Quảng Nam chưa đạt yêu cầu đề ra. Đáng chú ý, có 9 địa phương và 10 đơn vị kết quả giải ngân dưới 70%.

Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 đạt thấp

V.S - A.Đ |

(QNO) - Chiều nay 6.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở Nam Trà My và Bắc Trà My: Khó giải ngân nguồn vốn

DIỄM LỆ |

Ngày 13/12, UBND tỉnh làm việc với huyện Nam Trà My, Bắc Trà My về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các chương trình đều chậm vì nhiều khó khăn ở khu vực miền núi.

Bắc Trà My kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

DIỄM LỆ |

(QNO) - Chiều nay 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với UBND huyện Bắc Trà My về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Nam Trà My đã phân bổ vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho 76 dự án

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với UBND huyện Nam Trà My về tình hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Quế Sơn đẩy mạnh truyền thông về giảm nghèo bền vững

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND huyện Quế Sơn vừa ban hành kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Quảng Nam có 118/194 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng nay 11/11, Đoàn giám sát của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và hoạt động tín dụng chính sách.