công chứng

Chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 18/1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có công văn đề nghị các sở, ban ngành, Hội Công chứng viên tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.