công tác giám sát

Khi người dân tham gia giám sát...

HÀN GIANG |

Dù hoạt động tự nguyện, song có gần 75% ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động tích cực, góp phần làm minh bạch quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và phòng chống thất thoát, lãng phí.

Mặt trận tập huấn 2 chuyên đề về công tác giám sát

TÂM ĐAN |

(QNO) - Sáng nay 29.6, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai, tập huấn công tác giám sát năm 2021.