đất lúa

Bổ sung 57 danh mục dự án thu hồi đất

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam bổ sung 57 danh mục dự án thu hồi đất với tổng diện tích 177,29ha trên địa bàn Bắc Trà My, Đông Giang, Phú Ninh, Phước Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình và Đại Lộc.

Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My và TP.Hội An đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21.4.2020.

An ninh lương thực, nhìn từ đất lúa

ĐĂNG QUANG |

Chính phủ vừa tổ chức hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”, qua đó xới lên nhiều câu chuyện cần quan tâm ở tầm quốc gia và cả các địa phương trong nước.