Đoàn Ca kịch Quảng Nam

Đề tài hiện đại trong ca kịch bài chòi

BẢO ANH |

Cùng với đề tài dân gian, Đoàn Ca kịch Quảng Nam còn chú trọng dàn dựng nhiều vở diễn về đề tài hiện đại và đương đại, góp phần làm phong phú thêm kịch mục của đoàn, hướng đến phục vụ nhiều đối tượng khán giả khác nhau...

Đoàn Ca kịch Quảng Nam dàn dựng vở "Vòng xoáy"

BẢO ANH |

(QNO) - Sau gần một tháng rưỡi dàn dựng, tối 14.7, Đoàn Ca kịch Quảng Nam tổ chức diễn báo cáo vở diễn "Vòng xoáy".

Đoàn Ca kịch Quảng Nam khởi dựng vở diễn mới

BẢO ANH |

(QNO) - Chiều 27.5, Đoàn Ca kịch Quảng Nam tổ chức khởi dựng vở diễn mới năm 2020.