hộ kinh doanh

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài với hộ kinh doanh trong năm 2022

VĂN DŨNG |

Hộ kinh doanh (KD), cá nhân KD thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24.2.2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 9.7.2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Hộ kinh doanh được hỗ trợ 3 triệu đồng do ảnh hưởng dịch Covid-19

VĂN DŨNG |

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi hộ.

Thăng Bình có 184 hộ kinh doanh tạm nghỉ do dịch Covid-19

G.BIÊN - T.THỰC |

Thông tin từ Chi cục Thuế huyện Thăng Bình, đến đầu tháng 5.2020, toàn huyện có 184 hộ kinh doanh tạm nghỉ do dịch bệnh Covid-19, số thuế giảm khoảng 150 triệu đồng. Số thuế từ hộ sử dụng hóa đơn quý I.2020 giảm so với quý I.2019 khoảng 500 triệu đồng.