lao động nông thôn

Quế Sơn đào tạo nghề cho lao động nông thôn

DUY THÁI - NHÃ PHƯƠNG |

Những năm qua, công tác đào tạo nghề được các cấp, ngành của huyện Quế Sơn thực hiện hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Khắc phục triệt để những tồn tại, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

VĂN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 18.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2010 - 2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Trần Văn Môn - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương.

Tỷ lệ người có việc làm sau đào tạo chiếm 95%

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 16.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2020; Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị.

Hơn 35 nghìn lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp

VĂN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 10.12, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 và triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021 – 2025.