lao động nông thôn

[Infographic] - Từ 2022 - 2025, Quảng Nam sẽ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 24.000 người mỗi năm

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Theo kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, mỗi năm sẽ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 24.000 người.

Hơn 70% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo nghề

TRẦN HỮU |

(QNO) - Đó là con số được nêu ra trong Báo cáo của Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5.11.2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT). Lực lượng LĐNT đã góp phần quan trọng vào phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi cơ cấu lao động, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tây Giang mở 3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

HIỀN THÚY |

(QNO) - Từ ngày 25.7 - 24.8, Phòng LĐ-TB&XH huyện Tây Giang phối hợp Hội LHPN huyện mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại 3 xã Bha Lêê, Lăng và A Xan.

Tạo hiệu ứng lan tỏa cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng 21.12, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) chủ trì hội nghị trực tuyến với Quảng Nam tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26. Tại điểm cầu Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. 

Quế Sơn đào tạo nghề nông nghiệp cho 136 lao động nông thôn

MAI LINH |

Năm 2021, UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo ngành nông nghiệp huyện phối hợp với Trung tâm Dạy nghề & hỗ trợ nông dân tỉnh và chính quyền các xã Quế Phú, Quế Phong, Quế Long mở 4 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 136 lao động nông thôn. 

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở Nông Sơn: Tạo việc làm, tăng thu nhập

VĂN SỰ - VINH ANH |

Đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là cách huyện Nông Sơn đã và sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện nhằm góp phần giải quyết bài toán việc làm, giúp người dân ứng dụng hiệu quả các gói kỹ thuật tiên tiến vào quá trình phát triển sản xuất để tăng năng suất, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp.

Quế Sơn đào tạo nghề cho lao động nông thôn

DUY THÁI - NHÃ PHƯƠNG |

Những năm qua, công tác đào tạo nghề được các cấp, ngành của huyện Quế Sơn thực hiện hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Khắc phục triệt để những tồn tại, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

VĂN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 18.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2010 - 2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Trần Văn Môn - Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM Trung ương.

Tỷ lệ người có việc làm sau đào tạo chiếm 95%

DIỄM LỆ |

(QNO) - Sáng nay 16.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2020; Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị.

Hơn 35 nghìn lao động nông thôn được đào tạo nghề nông nghiệp

VĂN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 10.12, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 – 2020 và triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2021 – 2025.