liên kết sản xuất

[VIDEO] - Liên kết sản xuất lúa giống nâng giá trị kinh tế nông nghiệp

DUY NGHĨA |

(QNO) - Đại Lộc là địa phương rất thành công trong việc hỗ trợ các HTX nông nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp liên kết sản xuất lúa giống theo chuỗi giá trị và hình thành chuỗi giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Huyện Đại Lộc đã từng bước chuyển từ nông nghiệp thuần túy sang kinh tế nông nghiệp, người dân trồng lúa có thu nhập cao, doanh thu từ sản xuất lúa liên kết lên đến hơn 100 tỷ đồng trong năm 2023.

[VIDEO] - Cải thiện kinh tế nhờ liên kết nuôi ốc bươu đen

H.ĐẠO - M.LINH |

(QNO) - Sau khi nuôi thành công ốc bươu đen thương phẩm, anh Trương Công Yên (thôn Đại An, Tam Đại, Phú Ninh) đã chuyển giao mô hình, cách nuôi cho các hộ nông dân địa phương để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất.

Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Các cấp hội nông dân vào cuộc mạnh mẽ

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Quảng Nam. Gần 4 năm qua, các cấp hội nông dân của tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều phần việc liên quan, góp phần mang lại những thành quả lớn.

Đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế nông thôn

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) - Quảng Nam đang tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, để hướng đến mục tiêu góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững.

[Infographic] – Thu hút 113 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp

TRẦN HỮU |

(QNO) – Theo UBND tỉnh, triển khai Nghị định số 98 ngày 5/7/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 17, ngày 17/12/2019  của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo, đến nay toàn tỉnh đã phê duyệt 75 dự án/kế hoạch, thu hút 113 doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) tham gia.

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất tạo chuyển biến lớn trong phát triển nông nghiệp

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 15/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98 (ngày 5/7/2018) của Chính phủ và Nghị quyết số 17 (ngày 17/12/2019) của HĐND tỉnh.